Informacje

  • Inwestor:ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
  • Lokalizacja:PARK ŹRÓDLISKA I W ŁODZI
  • Data projektu: lipiec 2015
  • Data realizacji: 2015
  • Jednostka projektowa: PRO-DRO
  • Projektant główny: TOMASZ WĄS
  • Zdjęcia: AGNIESZKA BOHDANOWICZ, PAWEŁ AUGUSTYNIAK