• Demateria
    pracownia architektury krajobrazu

Wybrane projekty

Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje naszego biura

Dominika Andrzejewska – Wąs

Projekty realizowane w Dematerii koordynuje właścicielka firmy - Dominika Andrzejewska - Wąs - mgr inż. architekt krajobrazu, absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Krakowskiej. Od 2009 roku jest członkiem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontakuj się z nami

Nasza oferta

W ramach działalności naszego biura wykonujemy projekty z zakresu architektury krajobrazu, obejmujące opracowania wielobranżowe. Naszym celem jest tworzenie miejsc przyjaznych i skupiających ludzi oraz porządkowanie przestrzeni.

W ciągłej pogoni za Genius Loci, podejmujemy się skrupulatnej, rzemieślniczej pracy.

Wykonujemy m.in.:

  • projekty zagospodarowania terenu dla przestrzeni publicznych i prywatnych,
  • projekty rewaloryzacji zabytkowej zieleni,
  • projekty obiektów małej architektury,
  • projekty placów zabaw,
  • inwentaryzacje zieleni,
  • opinie dendrologiczne,
  • projekty gospodarki drzewostanem.
Zobacz naszą ofertę