Informacje

  • Inwestor:Miasto Łódź
  • Lokalizacja:ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, ul. Lipowa
  • Data projektu: listopad 2018
  • Data realizacji: 2020
  • Jednostka projektowa: Public Road – Pracownia Projektowa Artur Siwczyk
  • Projektant główny: Artur Siwczyk
  • Architektura krajobrazu: Dominika Andrzejewska - Wąs
  • Architekt: Tomasz Wąs
  • Zdjęcia: Bartosz Zimny

Widok ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich

Widok ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich

Nasadzenia przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich

Zieleniec przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich/Więckowskiego

Zieleniec przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich/Więckowskiego