Informacje

  • Inwestor:Gmina Czerwin
  • Lokalizacja:Park w Czerwinie, ul. Parkowa
  • Data projektu: luty 2024
  • Jednostka projektowa: Demateria
  • Projektant główny: Dominika Andrzejewska - Wąs
  • Architekt: Tomasz Wąs, Karolina Krawczyk
  • Wizualizacje: GRZEGORZ BURCHARDT