Park im. St. Moniuszki powstał w 1874 r., jako drugi z kolei publiczny park łódzki.

Z uwagi na historyczny charakter parku kompozycję układu komunikacyjnego skonstruowano w oparciu o istniejący układ kompozycyjny i dominującą funkcję, którą jest komunikacja piesza. Zapewniono maksymalne ograniczenie kolizji projektowanych elementów zagospodarowania z istniejącym drzewostanem. Inwestycja zakłada budowę m.in.:  alejek parkowych, placu zabaw, fontanny posadzkowej, oświetlenia oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury i urządzenie zieleni.

Informacje

  • Inwestor:ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH w Łodzi
  • Lokalizacja:Park im. St. Moniuszki
  • Data projektu: WRZESIEŃ 2018
  • Data realizacji: 2019-2020
  • Projektant główny: Dominika Andrzejewska – Wąs
  • Architekt: Tomasz Wąs
  • Wizualizacje: Grzegorz Burchardt

WEJŚCIE DO PARKU OD STRONY DWORCA

WEJŚCIE OD STRONY PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ

WIDOK WZDŁUŻ GŁÓWNEJ OSI

STOŁY DO GIER

PLAC ZABAW

WIDOK Z LOTU GOŁĘBIA

WIDOK Z LOTU PTAKA

FONTANNA O ZMIERZCHU