Informacje

  • Inwestor:Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie
  • Lokalizacja:Park w Mieczysławowie
  • Data projektu: grudzień 2022 r.
  • Jednostka projektowa: Demateria
  • Autorzy: DOMINIKA ANDRZEJEWSKA – WĄS, Paweł Dzierżek
  • Architekt: Tomasz Wąs
  • Wizualizacje: Grzegorz Burchardt